PRISER

Vägledande Samtal    60 min     850kr
Samtalscoaching        60 min     850kr
Samtalsterapi           60 min     850kr
Par- & Relationsterapi  90 min     1500kr
Sorgbearbetning        60 min      850kr


OBS! from 1/1 2023 kommer priserna höjas till
1000kr/60 min för inividuella samtal samt 1700kr/90min för parsamtal

FÖLJ MIG PÅ INSTAGRAM

@SAMTALSTERAPEUT_SARALINNEA