Mitt namn är Sara och jag är sedan ett antal år tillbaka diplomerad Samtalsterapeut, coach samt Par- & Relationsterapeut. Jag är också Certifierad Handledare för Sorgbearbetning via Svenska Institutet för Sorgbearbetning i Stockholm.


Jag är i grunden utbildad civilekonom men kände efter ett par år bakom datorskärmen att jag ville göra något mer. Personlig utveckling har alltid intresserat mig och mötet med andra människor är något som inspirerar mig. Jag drevs länge av min egen inre önskan om att lära mig mer om mig själv, och efter ett antal år i egenterapi kände jag att jag ville hjälpa och inspirera andra på samma sätt som jag själv fått hjälp och stöd i min utveckling.


Jag lär mig något i varje möte med en klient och det är inspirerande för mig att få finnas med i klienternas arbete med sig själva och sitt inre. Att få följa dem längs vägen mot ett ökat medvetande, en större mening och glädje i livet är verkligen en ynnest och något jag känner stor tacksamhet för.


Jag arbetar med psykosyntesen som grund, vilket är en terapiform med en humanistisk syn, där tilltron till människans inre potential och förmåga till förändring är centrala begrepp. Psykosyntesen utgår ifrån det friska hos varje människa och den ser kropp, själ, tankar och känslor som intimt sammanlänkade. Jag använder mig även av metoder så som KBT, ACT (Acceptance and Commitment Theraphy) och self-compassion (självmedkänsla), schematerapi och mindfullness.

FÖLJ MIG PÅ INSTAGRAM

@SAMTALSTERAPEUT_SARALINNEA