Jag jobbar med olika typer av samtal. Efter vårt första möte bestämmer vi tillsammans vilken terapi eller coaching som är bäst för just dig. Här kan du läsa mer om de olika samtalsformer jag erbjuder och även boka dem. Är du osäker på vad du skall välja - kontakta mig.

 

VÄGLEDANDE SAMTAL

Vägledande samtal är ett enstaka förberedande samtal där du har möjlighet att ställa frågor. Kanske är du nyfiken på vad samtalsterapi eller coaching innebär? Kanske är du tveksam till om terapi eller coaching är rätt för just dig? Det är ett ypperligt tillfälle för dig att ventilera och bolla fritt för att se om det blir tydligare för dig när det gäller vad du behöver. Vägledande samtal kan ske på plats hos mig eller online.

 

COACHING

Coaching är ett effektivt sätt för dig att utvecklas som människa. I coachingen undersöker vi tillsammans var du befinner dig just nu, vart du vill och hur du ska ta dig dit. Vi arbetar mot tydligt uppsatta mål som vi följer upp under arbetets gång. Vi tittar på dina olika tanke- och beteendemönster och tar reda på vad det är som hindrar dig från att nå dit du vill. Tillsammans arbetar vi fram en plan för hur du kan förändra för att uppnå det du vill och det du drömmer om.

Coachingen kan ske på plats hos mig eller online.

 

SAMTALSTERAPI

I samtalsterapin får du möjlighet att utvecklas som människa. Tillsammans utforskar vi vilka hinder som ligger i vägen för att du ska kunna leva det liv som du önskar, vilka behov som ligger bakom dina känslor och att hitta till ditt inre sanna jag. Genom reflekterande samtal och konkreta övningar hjälps vi åt för att du ska få möjlighet att lära känna dig själv på ett djupare plan, öka din medvetenhet och hitta nya strategier och förhållningssätt i livet. Samtalet kan ske på plats hos mig eller online.


Kanske vill du reda ut vardagliga saker, stort som smått, där du upplever att du kört fast eller behöver vägledning? Kanske har du en relation som skaver eller har svårt att sätta gränser? Kanske upplever du att du ofta hamnar i konflikter eller upprepar samma typ av livsmönster om och om igen? Eller så är du kanske bara nyfiken på dig själv och vill utvecklas!  Samtalet kan ske på plats hos mig eller online.

 

PAR & RELATION

När ni som par kommer till mig är min förhoppning att kunna hjälpa er att vidga och fördjupa er relation till varandra genom att utforska dialogen. Min stöttning och vägledning hjälper er båda att få komma till tals och uttrycka det som ni känner behöver lyftas i relationen. Kanske har ni fastnat i mönster som känns svåra att ta sig ur på egen hand. Syftet är att komma vidare på ett sätt som känns bra för er båda.


Par- och relationsterapi vänder sig inte enbart till kärlekspar. Det kan också vara syskon, förälder och barn, vänner, kollegor eller par som av någon anledning har avslutat sin kärleksrelation men vill hitta ett sätt att kommunicera för t.ex. barnens skull.  Samtalet kan ske online eller på plats hos mig.

 

SORGBEARBETNING

Har du drabbats av sorg, förlust eller någon typ av förändring som påverkar dig? Det är fullt naturligt att känna sorg när man är med om en förlust eller förändring. Däremot kan det vara svårt att förstå att läkning kan ta olika lång tid för olika personer. Bristande kunskap om sorgbearbetning är en av orsakerna till att sorgen blir obearbetad och du kanske upplever att du sitter fast och inte kan komma vidare.


Med hjälp av en särskild metod som bygger på mer än 40 års erfarenhet av vad som hjälper människor i sorg, kan vi tillsammans arbeta med din sorg/förlust/förändring för att du ska få möjlighet att släppa taget och komma vidare i ditt liv. Samtalet kan ske på plats hos mig eller online.

FÖLJ MIG PÅ INSTAGRAM

@SAMTALSTERAPEUT_SARALINNEA