Har du drabbats av sorg, förlust eller någon typ av förändring som påverkar dig? Det är fullt naturligt att känna sorg när man är med om en förlust eller förändring. Däremot kan det vara svårt att förstå att läkning kan ta olika lång tid för olika personer. Bristande kunskap om sorgbearbetning är en av orsakerna till att sorgen blir obearbetad och du kanske upplever att du sitter fast och inte kan komma vidare.

gallery/förstany2

SORGBEARBETNING

Med hjälp av en särskild metod som bygger på mer än 40 års erfarenhet av vad som hjälper människor i sorg, kan vi tillsammans arbeta med din sorg/förlust/förändring för att du ska få möjlighet att släppa taget och komma vidare i ditt liv.